DONATEURSEVENTS EN DONATEURSBIJEENKOMSTEN

Donateursbijeenkomsten en -events zijn zeer gewaardeerde en belangrijke contactmomenten voor goede doelen en donateurs. Daadwerkelijk met elkaar in contact komen, elkaar zien en spreken, van gedachten wisselen. Naar elkaar luisteren en ideeën uitwisselen zorgt voor meer betrokkenheid van beide kanten. Ik organiseer grote en kleine betekenisvolle events. Van idee tot draaiboek, van uitnodiging tot evaluatieformulier. En alles wat daar tussen zit.

Dagvoorzitterschap

Organiseer je een event voor je donateurs en wil je dat iemand de boel aan elkaar praat en leidt? Ik doe dat met veel plezier en heb jarenlange ervaring.

Interim relatiemanagement

Strategisch advies grote giften

Strategisch advies nalatenschappen

Training relatiemanagement

Donateursevents