INTERIM RELATIEMANAGEMENT

Op interim-basis neem ik het relatiemanagement van particulieren, stichtingen, bedrijven en-of organisaties op mij.

Mijn kracht ligt bij het cultiveren, enthousiasmeren en betrekken van donateurs bij goede doelen om grote giften en inkomsten uit nalatenschappen te werven. Ik ben een creatieve, integere en gepassioneerde relatiemanager. Door jarenlange praktijkervaring weet ik de juiste vragen te stellen, échte aandacht te geven en goed te luisteren naar de behoefte van de persoon die voor me zit. Zo bouw ik betekenisvolle relaties op.


Vanuit de gesprekken ben ik in staat een strategie aan te scherpen of op te stellen. Ik ben van mening dat het één niet zonder het ander kan bestaan: zonder input van je achterban geen passende strategie en zonder strategie geen achterban.  

De afgelopen decennia ben ik door de vele gesprekken die ik voerde met prospects en (HNWI)donateurs gevormd. Ik ben altijd duidelijk aanwezig als vertegenwoordiger van het goede doel, maar neem een dosis persoonlijkheid en creativiteit mee in de gesprekken die aansluiten bij mijn gesprekspartner. Geen enkele donateur is hetzelfde, daarom pas ik mij met gemak aan de omstandigheden aan en weet hierop in te spelen.  Ik kijk puur naar wie er voor mij zit. 

Van relaties hoor ik terug dat ik in staat ben ´echt contact´ te maken en hen te enthousiasmeren voor het doel. 

Interim relatiemanagement

Strategisch advies grote giften

Strategisch advies nalatenschappen

Training relatiemanagement

Online training Major Donor Fundraising

Prospect research

Spreker op jouw congres of vakdag