Werkervaring
Per 1 juli 2019
Zelfstandig adviseur en relatiemanager via Tijdelijk Takkenberg
Mijn kracht ligt in het opbouwen van langdurige en goede relaties tussen donateurs en het goede doel.
- advies op het gebied van werving grote giften en relatiemanagement (strategisch, ‘on the job’ en coachend)
- advies op het gebied van werving nalatenschappen (strategisch, ‘on the job’ en coachend)
- interim relatiemanagement (particulieren, stichtingen, bedrijven, organisaties)
- yogales (vinyasa en hatha) en coaching en yoga voor relatiemanagers

Juni 2015- juni 2019:
Senior relatiemanager Bijzondere Giften SOS Kinderdorpen
Verantwoordelijk voor het relatiemanagement van grote gevers (voornamelijk particulier en een aantal grote stichtingen en organisaties) en het opzetten en uitvoeren van het nalatenschapsprogramma.
- relatiemanagement (aanspreekpunt, cultiveren, upgraden, behoud en stewardship) van 80-120 particuliere grote gevers (10k plus), 10 grote stichtingen en organisaties
- prospecten en werven en binden van nieuwe grote gevers (particulieren, stichtingen, organisaties)
- binnen het relatiemanagement het schrijven van projectvoorstellen en rapportages
- uitdenken, opzetten en uitvoeren van een middle donor programma
- organiseren van events voor het top en middle donor segment
- uitdenken en opzetten van een actief nalatenschapsprogramma waarmee het aantal toezeggingen met 150% is gestegen (ism de Raad van Bestuur)
- relatiemanagement en advies testateurs

Mei 2012- April 2015
Senior fondsenwerver VUmc Cancer Center Amsterdam
Verantwoordelijk voor het werven, upgraden en behouden van grote gevers, bedrijven en non profits (stichtingen), het realiseren van partnerships en het werven van inkomsten uit nalatenschappen.
- ontwikkelen van de strategie, het communicatieplan en actieplan gericht op het werven, upgraden en behouden van grote gevers (VUmc CCA) en erflaters (VUmc-breed)
- realiseren van partnerships (KWF, bedrijven)
- formuleren van Case for Support en concrete doelen voor fondsenwerving, samen met directie CCA en bestuur Stichting VUmc CCA (beschrijvingen en geefladder)
- relatiemanagement/ persoonlijk aanspreekpunt en adviseur voor grote particuliere gevers, non profits en erflaters
- coördineren van de stappen in het ‘moves management’ -(prospect research, cultiveren, vragen, onderhandelen, bedanken)
- ontwikkelen van voor VUmc nieuwe geefmogelijkheden (crowdfunding, fonds op naam, executele, gedeeld geven, salarisdonatie etc)
- vergroten van betrokkenheid fondsenwerving bij bestuur, directie, management team en interne draagvlak
- ontwikkelen van communicatiemiddelen tbv fondsenwerving (presentaties, brochures, website, flyers)
- training van medische staf oncologie voor genereren van leads onder (ex) patiënten
- mede organiseren van evenementen voor grote gevers, non profits en relaties
- mede verantwoordelijk voor het behalen van jaarlijks vastgestelde financiële targets en rapportage over behaalde doelen

Maart 2009- april 2012
Relatiemanager Speciale Giften, Artsen zonder Grenzen
Verantwoordelijk voor het werven, upgraden en behouden van grote gevers en non profits (stichtingen, kerken) en het werven van inkomsten uit nalatenschappen.

- ontwikkelen van de strategie, het communicatieplan en actieplan gericht op het werven, upgraden en behouden van grote gevers en erflaters
- ontwikkelen van nieuwe geefmogelijkheden
- relatiemanagement/ persoonlijk aanspreekpunt en adviseur voor grote particuliere gevers, non profits en erflaters
- invullen en uitvoeren van de stappen in het ‘moves management’
- organiseren van evenementen voor grote gevers, non profits en erflaters
- huisbezoeken en kantoorbezoeken voor (prospect) grote gevers en erflaters organiseren en doen
- onderzoek naar en opstellen van de Care for Support op het gebied van nalaten en schenken via fonds op naam
- verantwoordelijk voor het behalen van jaarlijks vastgestelde financiële targets
- rapportage over behaalde doelen en inkomsten per 4, 6, 8 en 12 maanden

Mei 2008- februari 2009
Projectleider Fondsenwerving Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds, UvA
Verantwoordelijk voor het uitbreiden en professionaliseren van fondsenwerving onder alumni, medewerkers en vrienden van de Universiteit van Amsterdam.
- ontwikkelen en implementeren van een strategie voor het werven van jaarfondsgiften, Fondsen op Naam en nalatenschappen
- coördineren van de ontwikkeling van diverse communicatie uitingen (wervingsbrochures, bedank-kaart, jaarverslag, fonds-pagina in het alumni-magazine)
- ontwikkelen van een rapportagesysteem voor het monitoren van fondsenwervende activiteiten en het analyseren van resultaten
- onderhouden en versterken van contacten met major donors en sleutelfiguren binnen de UvA

December 2005- april 2008:
Medewerker Fondsenwerving en Publiekscommunicatie, Artsen zonder Grenzen
Verantwoordelijk voor optimale informatievoorziening naar het Nederlandse publiek over het werk van Artsen zonder Grenzen, en het werven van fondsen bij particulieren en non profits.
- Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van een wervingsplan gericht op acties en evenementen en non-profits
- aansturen van diverse DM-activiteiten (telemarketing, straatwerving)
- schrijven van projectvoorstellen voor bedrijven en particulieren
- opstellen van een loyaliteitsplan en contactstrategie ten behoeve van opbouwen optimale relatie met (speciale) donateurs
- werven, trainen, aansturen en motiveren van vrijwilligersen training van (straat)wervers
- promoten en organiseren van presentaties, debatten, lezingen en gastlessen door vrijwilligers bij serviceclubs, bedrijven, verenigingen, scholen en universiteiten
- het ontwikkelen van educatief materiaal voor scholieren
- geven van presentaties over (de missie en visie van) Artsen zonder Grenzen
- mede zorgdragen voor inrichting van nieuw CRM systeem (CARE)

Maart 2003- november 2005:
Coördinator Informatievoorziening/Communicatie, Plan Nederland
Verantwoordelijk voor het verzamelen, beoordelen, produceren en beschikbaar stellen van informatie over het werk van Plan ten bate van het werven van en de dienstverlening aan sponsors.
- het schrijven van en adviseren over (periodieke) communicatiemiddelen voor sponsors
- het opzetten en begeleiden van loyaliteitsprogramma's
- het aanleveren van content voor fondsenwervende uitingen
- ontwikkelen creatieve voorstellen voor wervingsplannen en productinnovatie
- aansturing diverse reclamebureaus en tv-productiebureaus
- vertegenwoordiging Plan Nederland bij internationale initiatieven en werkgroepen

November 2001-februari 2003:
Deelname projectteam implementatie CRM systeem (Oracle) Plan Nederland
In samenwerking met het projectteam de implementatie van een nieuw CRM-systeem Oracle Applications voorbereiden en uitvoeren, toegespitst op de applicatie die gebruikt wordt voor het vastleggen van contactmomenten met sponsors en het Nederlandse publiek.
- onderzoeken en vastleggen van de processen
- bepalen set-up nieuwe database ten behoeve van particuliere sponsoring
- aanleveren 1-op-1 en standaard correspondentie met diverse doelgroepen
- testen en evalueren van de functionaliteit van de applicaties
- schrijven van het handboek, schrijven en geven van trainingen
- monitoren van het gebruik Oracle door collega's en helpdesk functie

Maart 2000 -oktober 2001
Coördinator team Schriftelijke Klachten, Plan Nederland
Het coördineren van werkzaamheden van het team Schriftelijke Klachten
- managen, coachen en motiveren van het team (6 medewerkers)
- het monitoren van de kwalitatieve afhandeling van klachten van sponsors
- het analyseren van klachten en hierover rapporteren aan bestuur, directie en afdelingshoofden

November 1999- februari 2000:
Medewerkster Klantenservice, Plan Nederland
Relatiebeheer sponsors
- voorlichting geven over het werk van Plan aan particuliere donateurs
- cross-selling en upgrading van het sponsorbestand
- het correct schriftelijk of telefonisch afhandelen van informatieverzoeken en klachten

1996-1999:
Intercedente Randstad Uitzendbureau (SGA)
Verantwoordelijk voor planning en werving van uitzendkrachten ten behoeve van de Stadsreiniging Amsterdam en voor het werven van nieuwe klanten (business to business)
- telefonisch, schriftelijk en persoonlijk contact onderhouden met klanten
- het werven van nieuwe klanten (reinigingssecties)
- het werven van nieuwe uitzendkrachten
- het dagelijks inplannen van medewerkers

Opleiding/ scholing
September 2018-juni 2019
Yoga Academy Teacher Training bij Yoga Minds, Amstelveen
300 uur, Vinyasa en Hatha, filosofie, anatomie, ayurveda. 

Oktober 2010- maart 2011
Consultancy programma ‘Factary’, Chris Carnie
6 daagse intensieve training, gericht op het werven van grote giften bij particulieren, non-profits en bedrijven, onder leiding van Chris Carnie

Oktober 2010
NOVEX
Leergang executele en snelcursus erfrecht

2007-2009
Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving
Opleiding Fondsenwerving A
Gevolgde workshops: Donateurwerving, Fiscale en Juridische aspecten, Acties en Evenementen, Vermogensfondsen, Erfenissen en Legaten, Sponsoring

Post HBO-opleiding Fondsenwerving-B
Tijdens de opleiding heb ik mij onder meer verdiept in Direct Marketing-technieken, Grote Giften, Auditing en Nalatenschapwerving.

1992-1996:
Universiteit van Amsterdam
Studie kunstgeschiedenis, richting 'Nieuwere Tijd'
Propedeuse behaald in 1993

1990-1992:
Hogeschool van Amsterdam
Lerarenopleiding Handvaardigheid
Propedeuse behaald in 1991

1985-1990:
Waterlant College, Amsterdam
Havo (Nederlands, Engels, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, handvaardigheid)
Diploma behaald in 1990

Nevenactiviteiten:
2018-heden
Kartrekker subgroep Major Donors bij De Toekomst Van Fondsenwerving

2011- 2017:
Teamlid en blogger 101fundraising, een crowdblog voor en door fondsenwervers
http://www.101fundraising.org/author/elsbeth-takkenberg/

Mei 2013-heden
Bestuurslid Stichting Gedeeld geven

Overig:
Talenkennis:
Engels, goed in woord en geschrift, Duits, redelijk in woord en geschrift, Rijbewijs B

Computerervaring:
Microsoft Office, Outlook, Oracle Applications (CRM), CARE, Lotus Notes, FR Now

Hobby's:
In bad zitten, lezen, yoga, rommelmarkten.

Mijn expertise

Mijn CV

Voorwaarden